Muziejus

Bilietų kainos:

  • Suaugusiems6 Eur;
  • Studentams ir neįgaliesiems (pateikus pažymėjimą) – 4 Eur;
  • Moksleiviams - 3 Eur.

Muziejaus darbo laikas:

Grupių registracija:

Apylinkės. Nusprendę pailsėti vienoje nuostabiausių Lietuvos vietų – prie Baltijos jūros, nepraleiskite progos pažinti ir kitas gražias bei daug turistų dėmesio susilaukusias Žemaitijos vietoves. Vos 12 km. nuo Baltijos jūros atitolęs Kretingos miestas savo grožiu bei kultūriniu palikimu kiekvienais metais pritraukia vis daugiau lankytojų, norinčių pamatyti bei pajausti tikrąjį Lietuvos gyvenimą, skirtingais šalies egzistavimo laikotarpiais. Jei nusprendėte apsilankyti Kretingoje, siūlome Jums užsukti į Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčią ir Pranciškonų vienuolyną, pasigrožėti Baltų mitologijos parku, grafų Tiškevičių dvaru su žiemos sodu, pasivaikščioti po netoliese Salantų esantį Imbarės piliakalnį. Bei sustoti ir pailsėti prie Salantų miesto įsikūrusioje ir jau daugiau nei 40 m. gyvuojančioje Orvidų sodyboje muziejuje.

Orvido pasaulėžiūra. 1989 m. Vilius davė pirmuosius Šv. Pranciškaus Mažesniųjų Brolių Ordino vienuolio įžadus, pasirinkdamas brolio Gabrieliaus vardą. Jis buvo labai energingas, neribotą fantaziją turintis, reto darbštumo ir be galo dvasingas žmogus. Dirbdamas V. Orvidas didžiausią dėmesį skyrė ne sau ir savo darbui, o erdvės, kurioje galėtų atsigauti, pasimelsti, pamedituoti pats bei visi norintys, sukūrimui. Tačiau 1992 m. rugpjūčio 5d. V. Orvidas netikėtai mirė, kurdamas savo paties sukurtoje unikalioje sodyboje – muziejuje.

Orvidų sodyboje – muziejuje Jūs atrasite daug V. Orvido bei kitų menininkų darbų iš akmens ir medžio. Turėsite galimybę pamatyti didelę senovinių daiktų kolekciją, tarp jų netgi tanką. Kiekvienas muziejaus akmuo yra kažkuo ypatingas, žadinantis apmąstymus apie gyvenimą ir amžinybę. Muziejuje po atviru dangumi gausu takelių, kuriais žengiant susidursite su galingomis akmens bei medžio kompozicijomis, kurias vienija pagrindinė, visame muziejuje vyraujanti gilaus tikėjimo į nukryžiuotą ir prisikėlusį Jėzų ir Švč. Mergelę Mariją tema. Nuostabu yra tai, kad iš paukščio skrydžio muziejus atrodo kaip tikra Dievo Apvaizdos akis, nes yra aiškios trikampio formos.

Muziejaus darbo laikas:

Vilius Orvidas (1952 – 1992). Pasakojimą apie muziejaus veiklą vertėtų pradėti nuo jo įkūrėjo Lietuvos menininko, akmentašio Viliaus Orvido. Vilių akmentašystės amato išmoko iš savo tėvo akmentašio Kazio Orvido (1905-1989), kuriam akmenoriaus amatą perdavė jo tėvas Jonas Orvidas (1872 -1939) – Orvidų dinastijos pradininkas Salantų žemėje. 1973 m. grįžęs iš sovietinės armijos V. Orvidas su tėvu vežė į sodybą suskaldyti pasmerktus akmenis. Sielvartaudamas dėl sovietmečiu melioracijos naikinamos gamtos, V. Orvidas norėjo įkvėpti šiems suskaldymui skirtiems akmenims gyvybės ir prikelti juos antram gyvenimui. V. Orvidas jiems, kaip ir kitiems iš nukeliamų sodybų parsivežtiems daiktams: šimtamečiams medžiams, įspūdingiems kelmams, seniems ir daugiau nebenaudojamiems žemės ūkio įrankiams suteikė meninę – religinę išraišką.

Orvido sumanymas bei vis labiau besiplečianti veikla labai nepatiko sovietmečio valdžiai, kuri kaip įmanydama bandė sutrukdyti bei sunaikinti tai, kas buvo padaryta. Tačiau sodybai pavyko stebūklingu būdu apsisaugoti nuo valdžios užmojų ir toliau sėkmingai plėstis. Metai iš metų sodybą vis labiau užvaldė akmuo, taip pat daugėjo ir lankytojų.

 Lankytojai. V. Orvidas visada su džiaugsmu priglausdavo ir nei vieno neatstumdavo. Ne vienas žmogus, būtent Orvidų sodyboje atrado savo gyvenimo kelią, atsikratė gyvenimą žlugdančių įpročių, pajautė vidinę laisvę dėka Viliaus dvasinio vedimo. Būtent šie žmonės ir padėjo V. Orvidui plėsti savo veiklą. Jis sugebėdavo įtraukti ilgesniam laikui pasiliekančius jo sodyboje tokius gyventojus į meninę veiklą. Dažnai tai buvo visuomenės atstumti žmonės, praradę savivertę ar neturintys kur eiti. Menininkas tikėjo, kad kurdamas žmogus gali atsigauti. Taip gelbėdamas akmenį ir medį, Vilius nejučia išgelbėjo ne vieno žmogaus sielą.

Būkite mūsų svečiu. Kiekvienas Orvidų sodybos lankytojas savaip supras Viliaus sukurtą pasaulį, tačiau abejingų jo kūrybai tikrai nebus. Čia laukiami visi, kurie ieško ramybės, įkvėpimo bei nori pažinti save. Muziejuje gausu įvairių religijų – katalikybės, pagonizmo, budizmo bei astrologinių ženklų atspindžių. Ieškantiems gamtos grožio, muziejuje įrenginėjamas  botanikos parkas – Dievo Apvaizdos akis,  kurio viduryje stūkso kalva su keturiais šlaitais, kurių papėdėje sau vietą surado keturi akmenys, simbolizuojantis keturias pasaulio puses (šiaurę, pietus, rytus bei vakarus), tarp kurių įrengti aukurai.

Besilankančiųjų muziejuje taisyklės

Gyvūnai. Augintiniai į muziejaus teritoriją neįleidžiami.

Tyla ir ramybė. Muziejus skirtas ramiam poilsiui, todėl prašau elgtis tyliai ir pagarbiai savo ir kitų atžvilgiu. Apie pasitaikiusius nesklandumus informuokite aptarnaujantį personalą.

Maistas. Pasirūpinkite maistu patys, jei planuojate pasilikti muziejuje ilgesnį laiką. Prašau užkandžiaukite tik tam skirtose vietose ir nepamirškite palikti švarią aplinką.

Rūkymas ir alkoholis. Rūkymas ir bet kokių alkoholinių gėrimų vartojimas muziejuje neleistini.

Gerbkime gamtą. Maloniai prašome Jūsų nelaužyti ir nežaloti medžių, neskinti gėlių ir neardyti paukščių ar kitų mažų gyvūnėlių lizdų.

Gerbkime akmenis. Muziejuje yra labai daug vertingų ir įdomių akmenų, kurie ir sudaro muziejaus ekspoziciją. Juos spardyti, daužyti ar kitaip niokoti neleidžiama. Nelaipiokite ant akmeninių ar medinių konstrukcijų, tai gali būti pavojinga. Tėveliai, prižiūrėkite savo vaikus, nes tik Jūs atsakote už jų saugumą.

Renginiai ir šventės. Nusprendę švęsti savo šventę muziejuje, nepamirškite, kad esate ramybės oazėje ir triukšmingas šventimas trukdys kitiems muziejaus lankytojams.

Ačiū už supratimą. Pasiteiravimui: +370 613 28624, info@orvidusodyba.lt